Ürünler | Buğday | KATE A1

KATE A1

KATE A1

Morfolojik Özellikleri: Beyaz başaklı, kılçıksız bir çeşittir. Başakları uzun ve dik bir yapıdadır. Bitki boyu uzun olup 95-105 cm’dir.

Tarımsal Özellikleri: Alternatif bir çeşit olup soğuklara dayanıklılığı orta derecedir. Marmara bölgesinde sahil kuşağı ile taban alanlar hariç diğer bölgelere tavsiye edilir. Kışı aşırı soğuk olmayan diğer bölgelerde ise taban ve yarı taban alanlarda ekimi tavsiye edilir. Kardeşlenme kapasitesi iyi olup verim potansiyeli çok yüksektir (500-750 kg/da). Çeşidin değişen çevre koşullarına uyum kaabiliyeti çok iyi olduğu için kurak koşullarda ve kumsal yapılı topraklarda da yüksek verim verir. Uzun boylu olup, normal şartlarda yatmaz. Kullanılacak tohumluk miktarı m2’ye 450-550 tane (18-20 Kg/da), uygulanacak gübre miktarı 12-15 kg/da saf azot olacak şekilde yapılmalıdır.

Patolojik Özellikleri: Taban arazilerde ve Marmara bölgesi sahil kuşağında yatma sorunu olabilir. Sarı pasa dayanıklı olup, kahverengi pasa hassastır. Tohumlar sürme ile bulaşık olması halinde ekimden önce tohum ilaçlaması yapılmalıdır.

Kalite Özellikleri: Ekmeklik kalitesi iyi olup bazı kalite özellikleri; bin tane ağırlığı 35.7, hektolitre ağırlığı 77.1 kg, protein oranı % 14.3 gluten oranı % 41.0, gluten indeksi % 78.9 tane sertliği 53 ve sedimantasyon miktarı 48 ml’dir. 

Tescil Yılı: Araştırma Enstitüsü tarafından 1988 yılında tescil ettirilen ekmeklik buğday çeşididir.

Geri Dönmek İçin Tıklayınız..