Ürünler | Buğday | TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

Morfolojik Özellikleri Beyaz başaklı, kılçıklı bir çeşittir. Başakları uzun olup dik ve yarı eğik bir görünüm arz eder. Bitki boyu 80-85 cm’dir. Danesi iri, kırmızı renkli ve sert-yarı sert yapıdadır.

Tarımsal Özellikleri: Kışlık bir çeşit olup soğuklara dayanıklılığı iyidir. Marmara bölgesi ile kışlık ekim yapılan diğer bölgelerde her türlü alanlarda ve toprak yapısında ekimi tavsiye edilir. Kardeşlenme kapasitesi iyi olup verim potansiyeli yüksektir (450-750 kg/da). Orta erkenci, orta boylu ve sağlam saplı bir çeşit olup yatmaya karşı dayanıklılığı çok iyidir. Kullanılacak tohumluk miktarı m2’ye 450-550 dane (18-20 Kg/da), uygulanacak gübre miktarı 12-15 kg/da saf azot olacak şekilde yapılmalıdır.

Patolojik Özellikleri: Külleme, kahverengi pas ve kök hastalıklarına karşı toleranslıdır. Yatmaya dayanıklılığı çok iyidir. Sürmeye çok hassas olduğu için ekim öncesi mutlaka tohum ilaçlaması yapılmalıdır.

Kalite Özellikleri: Ekmeklik kalitesi iyi olup bazı kalite özellikleri; bin tane ağırlığı 35.7, hektolitre ağırlığı 77.1 kg, protein oranı % 14.3 gluten oranı % 41.0, gluten indeksi % 78.9 tane sertliği 53 ve sedimantasyon miktarı 48 ml’dir.

Tescil Yılı: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen ve 2005 yılında tescil ettirilen ekmeklik buğday çeşididir.

Geri Dönmek İçin Tıklayınız..