Ürünler | Buğday | MOMTCHILL

MOMTCHILL

MOMTCHILL

Morfolojik Özellikleri: 90-100 cm, başaklar kılçıksızdır.Kışlık karakterde olup Marmara ve Karadeniz geçit bölgelerinde çok iyi sonuç vermektedir. 

Hastalık: Sarı pasa orta hassas, külleme, kahverengi pasa karşı orta dayanıklıdır.

Verim: Yıllık yağışın 400 mm üzeri veya sulanabilir bölgelerde 450-700 kg/da'dır.

Kalite: Dane rengi kırmızı, yarı sert ekmeklik buğday çeşididir. Bin dane ağrılığı 42-45 gr, hektolitre ağırlığı 77-85 kg, protein %11-14, Gluten %36-50, W 275-320, un verimi %65-78'dir.

Tescil: STAE/Sakarya 2000 (Bulgaristan Orjinli)

Geri Dönmek İçin Tıklayınız..